กยศ.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 66 ลดดอก-ค่าปรับต่ออีก 6 เดือน

กยศ.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 66 ลดดอก-ค่าปรับต่ออีก 6 เดือน

เศรษฐกิจ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กยศ. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ต่ออีก 6 เดือน เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.66 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 66 ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน รวมถึงช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ได้มีทางเลือกในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th และตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect

สำหรับรายละเอียดมาตรการลดหย่อนหนี้ เช่น ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ หรือไม่ค้างชำระ เป็นต้น สำหรับสถานะของกองทุนฯ ล่าสุด ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาแล้วกว่า 6.4 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 700,000 ล้านบาท.